← Predhodna strana

Industrijske kese

industrijske kese Prvenstveno se koriste za pakovanje industrijskih proizvoda, za pakovanje granulisanih proizvoda, npr. veštačka đubriva, kreč, poliolefini i slično ali i proizvoda krajnjih potrosaca. Zastupljene su u varijanti transparentnih, bojenih, štampanih, otvorenih.

  Karakteristike proizvoda:

  Širina: po zahtevu kupca
  Debljina: po zahtevu kupca
  Dužina: po zahtevu kupca

Telefon:+381 ( 022 ) 342 222      Mob: +381 ( 064 ) 249 18 16      Adresa: Proleterska 23, 22304 Novi Banovci, Srbija